AKTUELL INFORMATION 

NEW MUZZY, UPPTÄCK SVERIGE OCH KINA 

MUZZY BBC - ONLINE

UPPTÄCK SVERIGE

KINA - KOMPLEXT TANGRAM

 

Interaktivt och digitalt! Den älskade och kramgoa Muzzy är tillbaka interaktivt

för att lära oss språk. Den här gången

i nyanimerad kostym men med de

klassiska berättelserna.

 

Vi får möta de välkända figurerna The King, the Queen, Prinsessan Sylvia, trädgårdsmästare Bob men också den lömske Corvax. Muzzy BBC finns för brittisk och amerikansk engelska men också för att lära sig spanska, franska, tyska, italienska och kinesiska.

Läs mer...

 

Grunden i studiematerialet UPPTÄCK SVERIGE är filmerna som används både som inspiration och kunskapskälla. Eleven ska kunna använda filmen, individuellt eller i grupp, och hitta fakta där likväl som i någon annan källa.

 

För att underlätta faktasökandet och lättare kunna dra slutsatser så är alla landskapsfilmerna indelade i kapitel. Filmerna finns i textad version som ytterligare stöd för eleven.

Läs mer...

 

I filmkonceptet "Kina - ett komplext tangram" lägger vi ett kinesiskt kunskapspussel med sju olika filmer. Kina är stort och mångsidigt.

 

Ett kinesiskt tangram har mångtusenåriga anor och består av sju bitar. Ett kinesiskt tangram skapar olika skepnader och förändrar sig snabbt - liksom dagens Kina!

Läs mer...

 

 Se hamarkfilm.se eller filmnavet.se för mer information