Naturen och människan - del 1

FILMFAKTA

Titel
Naturen och Människan del 1
Ålder
Från 9 år
Speltid
18 min
Produktion
Hamark Produktion

Under 99% av människans tid på jorden har vi levt som samlare, fiskare och jägare. Vi levde i samklang med naturen. Kanske kan våra tidigaste förfädrar lära oss något om hur vi skall respektera naturen och bli mer miljömedvetna. Filmen vill ge ny kunskap om varför och hur vår syn på naturen successivt förändrats och medverkat till dagens miljöförstöring.
I filmen möter vi det dagliga livet på jägarstenåldern, där vårt förhållande till naturen betonas. När vi blir bönder förändras vår syn på naturen. Allt som hotar den odlade marken och husdjuren blir våra fiender. Respekten för moder jord försvinner alltmer när järnåldersmänniskan börjar bryta järnmalm och fälla skog.

Powered by JReviews