Europa auf_deutsch (textad)

FILMFAKTA

Titel
Europa auf deutsch
Ålder
Från 13 år
Speltid
14 min
Produktion
Hamark Produktion

En film på tyska, om Europa. I filmen får du glimtar från de 5 olika regionerna. Den norra, västra, södra, östra och centrala delen. Filmen är för dig som läser tyska och som hunnit en bit på väg. Du kanske läser i årskurs 9, på gymnasiet och förstår en del av språket. Filmen har tysk speaker och finns i två versioner; otextad och textad på tyska.

Powered by JReviews