L'Europe en_français (textad)

FILMFAKTA

Titel
L'Europe en français
Ålder
Från 13 år
Speltid
14 min
Produktion
Hamark Produktion

En film på franska om Europa. I filmen får vi glimtar från de 5 olika regionerna. Den norra, västra, södra, östra och centrala delen. Vi får bekanta oss med geografiska begrepp som t.ex olika väderstreck, klimat och naturtyper.
Filmen har fransk speaker och finns i två versioner; otextad och textad på franska.

Powered by JReviews