Europe (textad)

FILMFAKTA

Titel
Europe
Ålder
Från 12 år
Speltid
14 min
Produktion
Hamark Produktion

En film på engelska om Europa. I filmen får vi glimtar från de 5 olika regionerna. Den norra, västra, södra, östra och centrala delen. Vi får bekanta oss med geografiska begrepp som t.ex olika väderstreck, klimat och naturtyper. 
Filmen har engelsk speaker och finns i två versioner; otextad och textad på engelska.

Powered by JReviews