Filmserien UPPTÄCK SVERIGE

 

TÄNKET BAKOM

Vår ambition är att öka måluppfyllelsen för fler elever. Vi är övertygade om att mediet film tillsammans med studiematerial stödjer fler inlärningsstilar och därmed ökar elevens möjlighet till bättre resultat.

 

Grunden i studiematerialet UPPTÄCK SVERIGE är filmerna som används både som inspiration och kunskapskälla. Eleven ska kunna använda filmen, individuellt eller i grupp, och hitta fakta där likväl som i någon annan källa. För att underlätta faktasökandet och lättare kunna dra slutsatser så är alla landskapsfilmerna indelade i kapitel. Filmerna finns i textad version som ytterligare stöd för eleven.

 

Studiematerialet till UPPTÄCK SVERIGE är kopplat till Lgr 11 för att möta läroplanens olika kunskapskrav, krav på arbetssätt och arbetsformer med material för både lärarledd och elevaktiv undervisning.

 

 

UPPTÄCK SVERIGE-materialet innehåller

 

 

- Ett stort antal filmer

 

- Gedigen Lärarhandledning

 

- Kartmaterial för samtliga landskap

Filmer

Lärarhandledning

Kartmaterial


Visste du att...
UPPTÄCK SVERIGE-serien finns som streaming och på DVD.

UPPTÄCK SVERIGE-serien finns redan på de flesta AV-Mediacentralerna i Sverige.
Ni kan få tillgång till hela UPPTÄCK SVERIGE-materialet även om ni inte har det idag.

Kontakta oss för mer information.